Heimlöuta

Föreningen grundades 1984 av eldsjälar från byarna Kärrnäset, Skalet och Älghallen - som ett resultat av en studiecirkel i hembygdsforskning. Genom åren har föreningen växt och nu ingår även byarna Öjarn, Renålandet, Bonäset, Södra Öhn, Vedjeön och Hillsand. Idag är föreningen livskraftig och står för en stor del av den gemensamma verksamheten i området. Föreningen anordnar bland annat fisketävlingar, sommarcaféer och inte minst det så populära Julbordet. Föreningen och dess medlemmar utgör även en outtömlig kunskapskälla för släkt- och hembygdsforskare.

1986 gav den nystartade föreningen ut den egenproducerade boken Livet i tre byar 1760-1986. Boken var ett resultat av det material som gruppen skapade under studiecirkeltiden. Boken sålde så pass bra att intäkterna bidrog till bygget av föreningslokalen Skalbäcksstugan. Allt de insamlade materialet från studiecirkeln rymdes inte i boken.

Föreningen beslöt därför, att ge ut det resterande materialet i form av en Årskrönika. Krönikan har sedan instiftandet utgetts en gång per år. Då det mesta av byarnas, gårdarnas och byfolkets historia redan är beskriven i Livet i tre byar 1760-1986 och i de första 10-15 åren av krönikor, ligger tyngdpunkten på senare års krönikor på Nutiden inom Heimlöuta - vad har hänt under det gångna året.

Föreningen strävar hela tiden efter att skapa så många trevliga sammankomster som möjligt - både för Heimlöutafolket och hemvändare. Skalbäcken är Heimlöutas samlingslokal. Här genomförs bland annat bingokvällar, utställningar och populära julbord.

Köp årskrönikan - mycket intressant läsning från bygden

Årskrönikan finns att köpa (även tidigare årgångar), kontakta Alf Redelöv 0670-530 30 alternativt Monica Texmo 0670-530 35.