Hillsandsborna protesterar mot fiskodlingen

angående Vattudalens fisk AB's avsikt att ansöka om fortsatt och utökat tillstånd för fiskodling i Ströms Vattudal,

I slutet av januari 2020 lämnade styrelserna för Hillsands Byalag och Hillsands VA Ekonomiska förening in en gemensam skrivelse till Länsstyrelsen i Jämtland, Strömsunds kommun och SWECO ENVIRONMENT AB. Föreningarna motsätter sig ett förnyat tillstånd för Vattudalens Fisk AB.
Fiskodlingens påverkan på Vattudalen anses vara betydande och byborna kräver att få tillhöra den samrådskrets vars synpunkter betraktas som relevanta i sammanhanget.

Skrivelsen tillsändes även, i en något omarbetad version , till lokaltidningarna ÖP/LT samt till Sveriges Radio, P4 Jämtland. 

Ladda ner och läs skrivelsen här >>