Fridsbergs barnhem

Fridsbergs barnhem i Hillsand började byggas 1877 av pastor Michael Sandell och hans fru Anna Sandell. Pastor Sandell föddes 1844 i en by norr om Hillsand, Svaningen. I vuxen ålder var han verksam som pastor inom den svenska Lutherska Augustana Synoden i Amerika. Av bland annat hälsoskäl tvingades han återvända till Sverige och under sommaren 1875 reste han upp till sin barndoms trakter med sin familj. Han vistades tillfälligt hos släktingar i detta område, när han träffade en fattig samisk änkling och hans barn. Änklingen hade bland annat en handikappad flicka vid namn Sara. Flickan kunde inte gå och Sandell kände att han var tvungen att ta sig an den lilla Sara. Sandell upptog flickan i sin familj och strax därefter dog hennes biologiske far. Denna händelse var upptakten till hans skapande av ett barnhem i Hillsand. 

Sandell ville hjälpa utsatta samiska barn, men även andra värnlösa barn var välkomna. Han sökte efter en lämplig plats för att bygga ett barnhem och fastnade för Hillsand. Sandell annonserade sitt beslut på ett bönemöte i Hillsand och direkt skänkte byborna 103 kr till stöd för bygget. Sandell ritade anläggningen själv och han fick köpa skogsskiftet till ett mycket fördelaktigt pris och byborna körde kostnadsfritt fram virket till bygget. 1881 var man så pass långt komna i byggnationerna, att den första barnaskaran kunde tas emot. Sedan starten har över femhundra barn, under längre eller kortare tid, fått möjligheten till själslig- och kroppslig vård samt skolundervisning på barnhemmet. Barnen vistades på anläggningen fram till och med att de konfirmerades.

Förutom barnhemsbyggnaden uppfördes bland annat en skola och en ladugård på området. Man strävade mot att vara självhushållande, men man var beroende av gåvor från bland annat diverse missionsförbund. Från starten drevs anläggningen som en missionsförening, där Sandell satt ordförande. Men efter ett antal år, när ekonomin blev ansträngd, tvingades han personligen ta över hela anläggningen och därmed bära hela ansvaret för barnhemmet och alla barnen. Genom åren byggdes anläggningen ut. Bland annat tillkom ett ålderdomshem på området, för att ta hand om samernas gamlingar. 

Michael Sandell dog 1919 och Evangeliska Fosterlandsstiftelsen tog över driften från 1922. 1931 stod kapellet klart och det är, tillsammans med den gamla kontorsbyggnaden, de enda kvarvarande byggnaderna på platsen. Fridsbergs barnhem stängde officiellt 1951.

Källa: Ingegerd Gothe, 1877-1977 Fridsbergs - Hillsand - Strömsund - Jämtland

Ålderdomshemmet på Fridsberg.

Pastor Michael Sandell med delar ur personalen.

Pastor Michael Sandell med delar ur personalen.