Handel i byn

I Hillsand har det genom åren funnits ett antal riktiga affärer. Under vissa perioder har det till och med funnits mer än en affär samtidigt i byn. Under en period omkring 1870 förde Ströms Trävarubolag handel med viss proviant och foder till skogsfolk och hästar i området. I Hillsand var det bybon Anders Hillström som stod för utlämningen.

Den första affären öppnades i början av 1900-talet av Olof Olofsson, även kallad Döbbelt-Ola. Han drev affärsrörelse i det hus, som idag är känt som Rune Perssons. 1906 sålde han fastigheten och verksamheten till sin bror och flyttade till Sikås. Brodern, Jöns August Olsson, drev O.O Strömbergs Eftr i ytterligare tre år intill konkursen 1909. Kuriosa i sammanhanget är att det upprättades en inventarielista efter konkursen. Man imponeras över vilken välsorterad lanthandel detta var. Förutom livsmedel fanns tagelsulor, jaktgevär, kostymer, gosshattar, nickgubbar, möbel- och sammetstyger, parfym och mycket mycket mer. Läs hela listan i Heimlöutas årskrönika 2007.

Mellan åren 1906-1916 drev Sven Pålsson affär i salen på Söat Gården.

1916-1920 hyrde handlare Vestin en affärslokal i det hus som i dag ägs och bebos av Anna Blomberg. Rörelsen övertogs i början av 20-talet av Erik A Strömgren, som även hade en filial hos Johan Wikström i Vedjeön. Erik A Strömgren hade affären fram till 1957, då han sålde fastigheten till Konsum.

1916 öppnade även Erik M Larsson affär i byn. Han hyrde först en lokal i byn, men byggde 1921 ett helt nytt hus i byn där han bedrev handel och postverksamhet. Affären lades ner i början av 1930-talet, men posten var i drift ända intill den 1/10 1979. På bilden till höger syns Erik M Larssons nya affär med barnhemsbarn i förgrunden.

Den 1/4 1938 öppnade Konsum i det så kallade Blåbandshuset. 1958 flyttade konsumaffären till nya lokaler i Erik A Strömgrens gamla affärslokal. Där bedrevs handel intill nedläggningen 1966.

Källa: Marianne Lundgren, Heimlöutas årskrönika 2007

Erik M Larssons nya affär med barnhemsbarn i förgrunden.

Martin Mikaelsson och Birger Persson bakom disken på Konsum (Strömgrens lokal).