Lite bakgrund och historik om hillsand

Ordet sand används ofta i ortsnamn för att beteckna platser där det finns sand eller särskilt sandiga strandområden, här alltså ett sandstrandsområde vid Ströms Vattudal. Ortnamnet Hillsand är en sammansättning med ordet hilla, som i flera jämtska dialekter ersätter det svenska ordet hylla.

Byns tidiga historia
Mycket tyder på att byns första innevånare var två finländare vid namn Johan Olovsson och Peder Larsson. Dessa två nybyggare fick på 1660-talet tillstånd att upparbeta var sitt torpställe på Hillsands skog.

Nybyggarna i Hillsand fick troligen slita hårt med att bryta ny mark för jordbruk och boställen. Man kan läsa att marken i Hillsand var frostbenägen och att man därför tvingades att uppodla åkrar på andra sidan sjön.

Jakten och fisket har alltid varit en viktig del av försörjningen i detta område. 1835 fanns i byn två hemmansägare med familjer och en nybyggare vid namn Pål Nilsson (1796-1874). Pål Nilsson, kallades Bjenn-Pål och var en framstående jägare i Hillsand under 1800-talet. Han nedlade bland annat sextio björnar, fjorton järvar, tjugoen lodjur och ett hundratal rävar, mårdar och uttrar under sin livstid. Läs mer om Bjenn-Pål i Heimlöutas årskrönika 1987. 

Befolkningsmängden i byn har varierat under århundradena. År 1775 bodde det cirka tio personer i byn. Runt 1850 bodde det cirka åttio personer i byn och befolkningstoppen nåddes runt 1925 med tvåhundraåttioåtta personer. År 2000 bodde det femtiotvå personer i byn. Idag finns endast ett tjugotal fast boende kvar i byn.  

Uppgifterna kommer från Strömsboken, årspublikation 1947 och Heimlöutas årskrönika 1987.

Småskolan i HIllsand 1927.
Foto: Okänd

Den gamla bysågen.
Foto: Ulf Widemo

Ångbåtsbryggan under konstruktion (Postbryggan).
Foto: Okänd

Hillsands första velociped.
Foto: Okänd