Busstrafiken

Allt eftersom vägen mellan Strömsund och Hillsand färdigställdes, fick byarna längs vägen tillgång till busstrafik.

Det första trafiktillståndet för linjetrafik längs sträckan beviljades år 1931. Det var Öjarnsbon Hans Nilsson Strömberg, som började trafikera sträckan Strömsund - Kärrnäset, med tre turer i veckan. 

Våren 1932 övertog Mikael Nilsson (Kärrnäset) trafiktillståndet. Han hade inget körkort, utan anställde Edvin Larsson från Sundsjö som chaufför.

Efter ett antal år övertog Edvin både trafiktillståndet, bussen och dottern - han gifte sig nämligen med Mikael Nilssons dotter Emma.

I oktober 1936 utvidgades linjen till vändplanen i Draganäs och då flyttade Edvin och Emma till Hillsand. De första åren hyrde de boende av Nils-Gustav Nilsson. Senare byggde paret ett eget hus i byn, vilket senare kom att ägas av Sonja och Holger Olsson. Edvin köper i samband med detta även större buss (till vilken en släpvagn kunde kopplas) och andra fordon för både gods- och persontransport.

Förutom reguljärtrafik användes bussarna till privata körningar, t ex utflykter, danser i grannbyar och biobesök i Strömsund. Nu slapp man cykla till Strömsund, för att gå på bio. 

Turlistan från 1937 visar på dagliga turer (måndag - till lördag) mellan Hillsand och Strömsund. Priset var 10 öre/km per person.

Runt 1937 övertog Edvin Larsson också postbefordran på Hillsandslinjen. Tidigare kördes posten med ångbåt från Strömsund och på vintrarna körde Olof Strömstedt (Strömsund) posten till Gärdnäs via Hillsand. Strömstedt körde med häst och släde efter Vattudalen. Ena dagen till Gärdnäs, nästa dag tillbaka till Strömsund - tre turer i veckan!

1947 övertogs linjetrafiken av Postverkets Diligenstrafik. Trafiken bedrevs med kombinerade fordon. Det behövdes rejäla godsutrymmen, för bland annat mjölkkrukor från bönderna och gods till byarnas affärer.

Busstrafiken övertogs senare av Swebuss och idag driver Engströms Busstrafik AB trafiken efter linjen.

Källa: Heimlöutas årskrönika 2001 (Mats Göranssons artikel)

Brockway från 1929, vilken trafikerade linjen Öhnet-Odensala i Östersund.
Foto: Stefan Sandberg

Interiörbild Brockway 1929.
Foto: Stefan Sandberg

Bussutflykt. År och fotograf okänt.