Foto: Magnus Sandberg

Välkommen till Hillsand

Hillsand är en jämtländsk by, vackert belägen på Ströms Vattudals västra strand - cirka 4 mil nordväst om Strömsund.
Hemsidan drivs av Hillsands byalag och är tänkt att fungerar som en informativ anslagstavla för alla som har ett intresse av byn och bygden. Hillsand.nu skall vara levande mötesplats - där alla är välkomna.

 

Latitud 64.11  Longitud 15.32
Hillsand - Jämtland - Sverige

Vad händer i byn

Hillsand.nu har nu bytt skepnad
Äntligen har vi startat uppdateringen av vår hemsida. Vår förhoppning är att den nya upplagan skall upplevas som mer modern och lite mer lättnavigerad -så fort vi är klara med uppbyggnaden.
Har du synpunkter eller har förslag på förbättringar - maila direkt till info@hillsand.nu. 
Alla förslag är uppskattade.

 

Kallelse till årsmöten för Hillsands Byalag och byns VA-förening.
Vi startar med årsmötet för Byalaget och därfter tar VA-föreningens ordförande över klubban.
Plats: Hos Kerstin & Benny (HIllsand).
Tid: Söndag 10 mars, kl 12.00.___

 

VA-arbeten på Hillsands Bygdegård
Utvecklingen av Hillsands bygdegård pågår kontinuerligt. Under hösten 2018 kopplades bygdegården in på byns vattensystem. Nu har grävarbetet för att ge lokalen ett eget avlopp och en riktig vattentoalett startat.   Läs mer>>____

Artiklar & Insändare

Här kan du läsa artiklar och berättelser som har skickats in av våra läsare. Har du något roligt eller intressant att berätta om byn eller området - maila underlaget (text & bild)  till info@hillsand.nu. Hillsand.nu förbehåller sig rätten att avgöra vad som kommer att läggas ut på hemsidan. Tänk på att insänt bildmaterial måste uppfylla de upphovsrättsliga kraven och att textinnehåll och budskap inte får uppfattas som stötande.