Hillsands Kapell

Foto: Magnus Sandberg

Hillsands kapell ligger högt och vackert beläget i byns norra del. Kapellet byggdes som en del av anläggningen Fridsbergs barnhem 1930-31. 1956 skänktes kapellet till Ströms församling.

Kapellet har genom åren varit den naturliga samlingsplatsen för Hillsandsbor och de närliggande byarna. Gudstjänster, dop, bröllop och inte minst - den årliga julottan.

Söndagen den 22 maj 2016 klockan 11.00 avlystes Hillsands kapell av kyrkoherden i Strömsund och är i dag i privat ägo.   
 

Hillsands kapell. Foto: Stefan Sandberg

Altartavlan - Låten barnen komma till mig - i Hillsands kapell. Foto: Stefan Sandberg