Återkommande vattenprover

Vårens mätning av vattenkvalitén i Dragan visar att byns dricksvatten är ok att dricka - tjänligt som det står i provsvaret. Det senaste provet togs den 18 maj, 2020. Fortsättningsvis kommer vattenföreningen att mäta flera gånger per år, så vi har koll på att fiskodlingen inte ställer till med något.

Med vänlig hälsning

Mats Lindahl
Ordförande Hillsands Ek. VA förening