Text och foto: Stefan Sandberg. 2019-03-02.

Utveckling av hillsand bygdegård

Under sommaren 2019 kommer bygdegårdens gäster inte bara att kunna äta på porslin i bygdegården.
Grävningsarbeten för att installera ett godkänt avloppssystem har nu startat. Målsättningen är att Hillsands bygdegård skall vara utrustad med en nybyggd vattentoalett lagom till sommarens alla aktiviteter. Självklart kommer bygdegårdens traditionella utedass att finnas kvar. Traditioner och kulturbyggnader skall vårdas ömt och med respekt - så även riktiga skithus.   

Byvatten, rutschkanor och framtidsideér

Under hösten 2018 kopplades bygdegården in på Hillsands ordinarie vattensystem. Detta har ökat driftssäkerheten och möjliggör året-runt-vatten i bygdgården. 

Runt bygdegården har det avverkats och gallrats - för att skapa en mer öppen och välkomnande närmiljö. Riktigt fint har det blivit. 

I direkt anslutning till bygdegården har en fin lekpark skapats med gungor och rutschkanor till barnen.

På lite längre sikt planeras en ombyggnation av köket och bygdegårdens serveringsdel. Nuvarande planlösning är inte helt optimal, då många av bygdegårdens aktiviteter lockar en stor publik - vilket skapar onödig köbildning och trängsel i vissa lägen. Intill det att detta är genomfört, väljer vi att kalla dessa situationer för Tätt mingel och trivsamt samkvämt - i väntan på något riktigt gott och trevligt.  

en välkomnande entré

Foto: Stefan Sandberg

Under hösten 2018 fick bygdegården en helt ny och mer välkomnade entré. Vita dubbeldörrar med spröjsade fönster. Fint så det förslår.