Foto: Stefan Sandberg

Ströms vattudal

Ströms Vattudal (Vattudalen, förr även: Vassdalen) är en sjö i Strömsunds kommun i Jämtland och ingår i Ångermanälvens huvudavrinningsområde. Sjön är 73 meter djup, har en yta på 146 kvadratkilometer och befinner sig 286 meter över havet. Vattudalen avvattnas av vattendraget Faxälven.

Vattudalen sträcker sig från Kvarnbergsvattnet i norr, nära Gäddede vid norska gränsen, till Russfjärden vid Strömsund i söder där den rinner ut i Faxälven, nära Ulriksfors.

Storöringens rike
I Ströms Vattudal härskar Bågedeöringen, vårt lands kanske finaste stam av insjööring. Det är inte ovanligt att vissa individer når vikter på uppåt 15 kilo.

Storöring och gädda fiskas med fördel med wobbler och stora skeddrag. Antingen från land eller genom att ro drag eller genom så kallad "trolling" (då används båt med utombordsmotor).

Ströms Vattudal är även ett populärt fiskevatten för de som vill fiska efter harr, sik, abborre eller lake.
På senare år kan även Regnbågsöring fångas i sjön, då ett stort antal har smitit ur en fiskeodlings kassar.

Observera att det krävs ett giltigt fiskekort för att fiska i detta vatten. 
Via webbplatsen ifiske kan du köpa ett fiskekort Online eller så kontaktar du Tommy Blomberg (0670-320 44) - han säljer fiskekort Hillsand.

I byn finns en bra båtisättningsplats (nedanför Hillsands Bygdegård). Vill du bara göra ett strandhugg - så är postbryggan mitt i byn en stadig och säker hamn - med tillgång till utedass.

Foto: Magnus Sandberg

I bildens högra del syns postbryggan i Hillsand. Denna brygga utgjorde navet i byn, i den tid då gods fraktades med ångbåt till byn. M/S Gäddede ses stävande mot bryggan, under stadigt kontroll av skeppare Curt Bardosson, Bonäset. Det gula huset mitt i bilden, är byns gamla posthus (Marianne Lundgrens bostad).