Hillsands bygdegård

Foto: Stefan Sandberg

Hillsands bygdegård har fått sitt namn Sågbäcken, för att den är byggd på den plats där byns sågverk en gång låg. Platsen är vackert belägen nära sjön, vid utloppet av ån som rinner ut från Abbortjärn.

Bygdegården stod färdigbyggd, så att det första sommarcaféet kunde hållas,  den 30 juni 1995. Därefter har där bedrivits aktiviteter av olika slag, för bygdens innevånare och hemvändare. Exempelvis danser, sommarcaféer, bingokvällar, bröllop, konstutställningar m.m.

1997 tillkom verandan, med utsikt över Vattudalen. Bilden till vänster visar utsikten från verandan. Observera att bordskivan är en gammal kvarnsten från byn.

Bygdegården är är utrustad med ett kök, en servering, en stor scen med ljudanläggning samt en väl tilltagen dans/samlingslokal.

2018 startade byalaget en ombyggnation av bygdegården. I en första etapp har köket utrustats med Året-Runt-Vatten, ett nytt avloppsystem har installerats och bygdegården har fått en handikappanpassad toalett inomhus. Den stora scenen har monterats ner, för att skapa en större serveringsdel - allt för att skapa en så trevlig och välkomnande miljö som möjligt för bygdegårdens besökare. Vi vill även effektivisera arbetsmiljön för personalen vid evenemang.
 

Utsikten från verandan. Observera att bordskivan är en gammal kvarnsten från byns kvarn.

Bygdegården - lite från ovan.
Foto: Magnus Sandberg 2018.