Ångbåtstrafiken på ströms vattudal

Den första ångbåten "Ströms Vattudal" började trafikera Vattudalen 1870. Den var främst avsedd för timmerbogsering, men tog även gods och passagerare (max 120 personer). 1881 kom även ångbåten Svaningen och 1885 började Virgo trafikera Vattudalen. Bryggor byggdes vid de större byarna Hillsand, Äspnäs och Gärdnäs. Vintertid färdades man med häst och släde efter sjön.1890 bestämdes att båtarna Ströms Vattudal och Virgo skulle idka samtrafik, med gemensam turlista för gods- och passagerartrafik. Ångbåten Svaningen skulle däremot från 1880 gå enbart som timmerbogserare.

I slutet på 1800-talet började man lansera sjösystemet Vattudalen som turistled. 1911 byggdes ett tuisthotell i Bågede (som dessvärre brann ned 1925) och 1913 var efterfrågan så stor, att man fick sätta in extraturer för turisterna. Turisttrafiken på Ströms Vattudal var under åren 1912-1918 i ständig tillväxt, men efter krigsslutet avtog resandet. Turisterna valde nu att resa utomlands.

Utdrag ur prislistan från 1922 visar att passagerartaxan Strömsund - Hillsand i tredjeklass var 1,75 kr och i andra klass 2,50 kr. Godstaxan från 1918 visar att en häst kostade 9,75 kr, en ko 7,50 kr och 100 liter öl i fat kostade 3,40 kr att frakta samma sträcka. Från 1895 kom ångbåtarna att sköta posttranporterna och inom något år hade poststationer öppnats i Hillsand, Äspnäs och Gärdnäs. Virgo gjorde sin sista tur 1936, eftersom vägen var byggd och busstrafiken hade kommit igång. Några försök till reguljär båttrafik gjordes, med några av de andra båtarna, men den allra sista reguljära turen tycks ha gjorts med båten Ströms Vattudal i december 1941. Därefter användes ångbåtarna endast för timmerbogsering. 

Uppgifterna är tagna ur Heimlöutas årskrönika 2003.

 

Ströms Vattudal vid kaj.

Virgo utanför Hillsand 1917.

Svaningen.

Dragan.