årsmöten i hillsand 2020

kallelse till Hillsands byalag samt hillsands va/ek.förening

Den 1 mars 2020 kl 12.00 genomförs årsmöten för Hillsands Byalag samt Hillsands VA/ek.förening. 

Enligt tradition startar vi med årsmötet för Hillsands byalag. VA-föreningens möte tar vid direkt därefter.

Plats: Hos Kerstin & Benny i Hillsand

Tid: 1 mars 2020, klockan 12.00 - ca 14.00.