Byns tidiga historia

Mycket tyder på att byns första innevånare var två finländare vid namn Johan Olovsson och Peder Larsson. Dessa två nybyggare fick på 1660-talet tillstånd att upparbeta var sitt torpställe på Hillsands skog.

Nybyggarna i Hillsand fick troligen slita hårt med att bryta ny mark för jordbruk och boställen. Man kan läsa att marken i Hillsand var frostbenägen och att man därför tvingades att uppodla åkrar på andra sidan sjön.

Jakten och fisket har alltid varit en viktig del av försörjningen i detta område. 1835 fanns i byn två hemmansägare med familjer och en nybyggare vid namn Pål Nilsson (1796-1874). Pål Nilsson, kallades Bjenn-Pål och var en framstående jägare i Hillsand under 1800-talet. Han nedlade bland annat sextio björnar, fjorton järvar, tjugoen lodjur och ett hundratal rävar, mårdar och uttrar under sin livstid. Läs mer om Bjenn-Pål i Heimlöutas årskrönika 1987. 

Befolkningsmängden i byn har varierat under århundradena. År 1775 bodde det cirka tio personer i byn. Runt 1850 bodde det cirka åttio personer i byn och befolkningstoppen nåddes runt 1925 med tvåhundraåttioåtta personer. År 2000 bodde det femtiotvå personer i byn.

Uppgifterna kommer från Strömsboken, årspublikation 1947 och Heimlöutas årskrönika 1987.