Bygdegården Sågbäcken

Hillsands bygdegård har fått sitt namn Sågbäcken, för att den är byggd på den plats där byns sågverk en gång låg. Platsen är vackert belägen nära sjön, vid utloppet av ån som rinner ut från Abbortjärn.

Bygdegården stod färdig byggd, så att det första sommarcaféet kunde hållas den 30/6 1995. Därefter har där bedrivits aktiviteter av olika slag, för bygdens innevånare och hemvändare. Exempelvis danser, sommarcaféer, bingo, bröllop, konstutställningar etc.

1997 tillkom verandan, med utsikt över Vattudalen. Bilden till vänster visar utsikten från verandan. Observera att bordskivan är en gammal kvarnsten från byn.

Bygdegården i sommarskrud.