Möte om Hillsands Kapell

2016-05-13 19:17:32

Diskussion om kapellets framtid.
Kategori: Allmänt
Skrivet av: stefan

Bakgrund

Svenska kyrkan (kyrkorådet i Ström-Alanäs församling) kommer att göra en avlysning av Hillsands kapell under en gudstjänst den 22 maj och kort efter det ska kapellet läggas ut till försäljning.

Eftersom kapellet på många sätt är en viktig byggnad i byn så vill byalaget samla så många medlemmar, boende och intresserade som möjligt till ett möte helgen innan, den 15 maj, för att diskutera om byn har ett ett intresse av att kapellet lever vidare i bylagets regi eller inte.

Kom och gör din röst hörd och bjud gärna in fler som du vet kan vara intresserad av detta möte!

Söndagen den 15 maj kl 15.00 i Hillsands bygdegård

Vänligen
Styrelsen för Hillsands byalag