Bli stödmedlem

2013-05-07 21:00:35

Var med och stöd verksamheten i Hillsands byalag och bli stödmedlem.
Kategori: Allmänt
Skrivet av: stefan

Medlemsavgiften för 2013 är 50 kronor per person alternativt 100 kronor per familj.

Betalning kan ske på Hillsands bygdegård (i samband med verksamhet där) alternativt genom inbetalning på Byalagets Swedbank-konto:

Bankgiro 397-6859 

Glöm inte att ange namn, adress och telefonummer på inbetalningen.