Förberedelser inför midsommarfirandet

Datum: Jun 22, 2017 18:00:00
Detaljer:

Klockan 18.00 den 22 juni, är alla arbetsvilliga välkomna till Hillsands bygdegård - för att iordningställa bygdegården inför det traditionella midsommarfirandet. Städning och lövning av majstång m.m.  

/Byalaget